شرایط و قواعد استفاده از منابع.

قوانین عمومی

Rent-Football2018.comیک پلت فرم مستقل برای تبلیغات پرداخت شده است که هدف آن ایجاد یک پایگاه داده واحد مسکن برای استخدام در جام جهانی در روسیه در 2018

Rent-Football2018.comرسانه نیست، هیچ روابط قراردادی یا دیگر با سازمان غیر انتفاعی "کمیته سازماندهی" روسیه-2018 "و با FIFA fifa.com ندارد

نشان و تظاهرات جام جهانی FIFA 2018 علامت های تجاری و حق نسخه برداری فیفا هستند و در این وب سایت تنها به منظور ارتقاء مسابقات قهرمانی و توسعه ورزش در فدراسیون روسیه استفاده می شود.

Rent-Football2018.comکاربران را قادر می سازد برای قرار دادن تبلیغات برای اجاره محل های مسکونی برای استخدام در مسابقات جهانی 2018 در سایت Rent-Football2018.com

در ارتباط با افزایش تقاضا و افزایش بار در منابع با 01.02.2018g. معرفی پرداخت پرداخت تبلیغات در مقدار240 RUB. برای هر اعلامیه برای یک دوره تا پایان جام جهانی 2018.

استفاده از مواد سایت تنها با رضایت دولت و با یک لینک فعال فعال است.

با قرار دادن تبلیغات، کاربر تایید می کند که او آشنا شده و با شرایط استفاده از منابع Rent-Football2018.com موافق است.

جزئیات بیشتر با قوانین استفاده از منابع و همچنین با موافقتنامه کاربر و پیشنهاد شما می توانید در زیر در این صفحه پیدا کنید.

شرایط

اطلاعات عمومی

این توافقنامه کاربر روابط بین دولت منابع اطلاعاتی اینترنت را تنظیم در دامنه (دامنه های فرعی) Rent-Football2018.com (از این پس - "سایت") و کاربر ناشی از استفاده از منابع اینترنتی http://rent-football2018.com، در کاربر مشخص شده شرایط توافق
پذیرش کامل و بی قید و شرط از پیشنهادات به کاربران از قرارداد تحقق اقدامات کاربر، با هدف استفاده از سایت، از جمله جستجو، صفحه نمایش، و یا خدمت به تبلیغات است، ثبت نام در سایت، جهت پیام از طریق یک شکل از ارتباطات و سایر اقدامات به استفاده از قابلیت از سایت.
توافقنامه کاربری را می توان در هر زمان بدون هرگونه اطلاع خاص از این کاربر در سایت تغییر داد. نسخه جدید توافقنامه کاربر از لحظه ارسال آن در سایت به اجرا در می آید، مگر اینکه سایت به طور صریح در غیر این صورت بیان کند. آشنایی منظم با نسخه کنونی توافقنامه کاربر مسئولیت کاربر است.

1 شرایط و تعاریف
2 مقررات عمومی دسترسی به خدمات سایت
3 ثبت نام در سایت
4 اطلاعات ارائه شده توسط کاربران
5 وظایف کاربر
6 گارانتی و مسئولیت
7.Terms آگهی قرار دادن

پیشنهاد برای پایان دادن به توافقنامه خدمات

اطلاعات عمومی

به آدرس از کاربران اینترنت (در سطور بعد - "کاربران") برای ورود به یک قرارداد خدمات چارچوب (از این پس - "قرارداد") در - این سند به پیشنهاد اداره اطلاعات سایت در دامنه (دامنه های فرعی) Rent-Football2018.com ( "سایت" از این پس) است شرایط زیر

1 موضوع توافقنامه
2 نتیجه توافقنامه سفارش خدمات
3 شرایط عمومی خدمات
4 هزینه خدمات و روش پرداخت
5 مسئولیت
6 شرایط دیگر
7.Terms آگهی قرار دادنبا قرار دادن تبلیغات، کاربر تایید می کند که او آشنا شده و با شرایط استفاده از منابع Rent-Football2018.com موافق است.
 
برای همه سوالات لطفا با mail@rent-football2018.com تماس بگیرید